[Monetdb-developers] [Monetdb-checkins] buildtools/conf MonetDB.m4, MonetDB_1-20, 1.37.2.18, 1.37.2.19

Ying Zhang Y.Zhang at cwi.nl
Fri Jan 18 15:37:00 CET 2008


helaas, als ik de stable brach compileer, krijg ik steeds de selfde  
error, misschien is de string "+yes-*-darwin[89]*-powerpc*-* | yes-*- 
darwin[89]*-i386*-* | yes-*-darwin[89]*-x86_64*-*)" waar het script  
naar kijkt niet correct, mijn gcc zegt namelijk zo iets:

$ gcc
i686-apple-darwin9-gcc-4.0.1: no input files

ik kan dit zelf wel uitzoeken, denk ik, maar niet nu:)

Als ik "--enable-bits" helemaal niet gebruikt, compileert het als een  
speer:)
Ik kan alleen de tijah module net laden in mserver, maar dat is een  
ander verhaal.

Jennie

On Jan 18, 2008, at 10:34 , Fabian wrote:

> Update of /cvsroot/monetdb/buildtools/conf
> In directory sc8-pr-cvs16.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv25825
>
> Modified Files:
>      Tag: MonetDB_1-20
> 	MonetDB.m4
> Log Message:
> Add support for 64-bits with GCC 4 on Solaris and on Darwin 9 and  
> Darwin on Intel
>
> Index: MonetDB.m4
> ===================================================================
> RCS file: /cvsroot/monetdb/buildtools/conf/MonetDB.m4,v
> retrieving revision 1.37.2.18
> retrieving revision 1.37.2.19
> diff -u -d -r1.37.2.18 -r1.37.2.19
> --- MonetDB.m4	22 Nov 2007 15:44:17 -0000	1.37.2.18
> +++ MonetDB.m4	18 Jan 2008 09:34:48 -0000	1.37.2.19
> @@ -490,8 +490,8 @@
> 	;;
> yes-*-solaris*-*-*)
> 	case `$bits-$CC -v 2>&1` in
> -	32-*|*-*'gcc version 3.'*)	;;
> -	*)	AC_MSG_ERROR([need GCC version 3.X for 64 bits]);;
> +	32-*|*-*'gcc version '[34]'.'*)	;;
> +	*)	AC_MSG_ERROR([need GCC version >=3.X for 64 bits]);;
> 	esac
> 	CC="$CC -m$bits"
> 	;;
> @@ -520,7 +520,8 @@
> -*pgcc*-linux*-x86_64*-*)
> 	CC="$CC -tp=k8-$bits"
> 	;;
> -yes-*-darwin8*-powerpc*-*)
> +yes-*-darwin[89]*-powerpc*-* | yes-*-darwin[89]*-i386*-* | yes-*- 
> darwin[89]*-x86_64*-*)
> +	# Darwin/OSX cases
> 	CC="$CC -m$bits"
> 	;;
> *)
>
>
> -------------------------------------------------------------------------
> This SF.net email is sponsored by: Microsoft
> Defy all challenges. Microsoft(R) Visual Studio 2008.
> http://clk.atdmt.com/MRT/go/vse0120000070mrt/direct/01/
> _______________________________________________
> Monetdb-checkins mailing list
> Monetdb-checkins at lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/monetdb-checkins

More information about the developers-list mailing list