[Monetdb-developers] Bug in MonetDBv4.10.2

Fabian Groffen Fabian.Groffen at cwi.nl
Thu May 11 16:19:57 CEST 2006


Hi,

Thanks for using MonetDB/SQL.  In order to figure out if this bug is
already fixed, could you tell me the JDBC version number?  It prints
this when starting the JdbcClient from the console.

Is it possible to get a small program that triggers this bug, so I can
easily track and fix it?

Regards


On 11-05-2006 15:56:13 +0200, Bart Scheers wrote:
> Beste lezer,
> Ik gebruik monetdb v 4.10.2 met de bijbehorende jdbc driver.
> Na het creëren van een tabel met kolom van type 'double' kan ik via een
> PreparedStatement geen setDouble(d) aanroepen. Ik krijg de foutmelding:
> 
> SQLException Message: wrong argument for prepared statement (expected
> double instead of decimal)
> 
> en het is toch echt een double (te zien via SQL front end met \d).
> 
> Als ik de DBMetaData ophaal (ik dacht slim te zijn door hiet het
> DATA_TYPE op te halen) krijg ik een error:
> 
> SQLException: syntax error, unexpected IDENT in: "select "sqlname" as
> "TYPE_NAME", cast(case "sqlname" when 'timetz' then 92 when 'table' then
> 2003 when 'blob' then 2004 when 'bigint' then -5 when 'time' then 92
> when 'varchar' then 12 when 'clob' then 2005 when 'int' then 4 when
> 'timestamptz' then 93 when 'date' then 91 when 'sec_interval' then -5
> when 'boolean' then 16 when 'decimal' then 3 when 'double' then 8 when
> 'char' then 1 when 'month_interval' then 4 when 'oid' then 1111 when
> 'smallint' then 5 when 'timestamp' then 93 when 'real' then 7 else 1111
> end as smallint) as "DATA_TYPE", "digits" as "PRECISION", cast(case when
> "systemname" = 'str' then cast('\' AS char) ELSE cast(NULL AS char) END)
> AS "LITERAL_PREFIX", cast(CASE WHEN "systemname" = 'str"
> 
> Haakje of kwootje verkeerd?
> 
> Al met al betekent het dat ik dan geen PreparedStatement kan uitvoeren,
> wat het wel sneller zou maken.
> 
> Is dit bekend bij jullie?
> 
> 
> Groeten 
> Bart Scheers
> 
> 
> 
> -------------------------------------------------------
> Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
> Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
> Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid0709&bid&3057&dat1642
> _______________________________________________
> Monetdb-developers mailing list
> Monetdb-developers at lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/monetdb-developers
More information about the developers-list mailing list