[Monetdb-developers] Bug in MonetDBv4.10.2

Bart Scheers bscheers at science.uva.nl
Thu May 11 15:56:13 CEST 2006


Beste lezer,
Ik gebruik monetdb v 4.10.2 met de bijbehorende jdbc driver.
Na het creëren van een tabel met kolom van type 'double' kan ik via een
PreparedStatement geen setDouble(d) aanroepen. Ik krijg de foutmelding:

SQLException Message: wrong argument for prepared statement (expected
double instead of decimal)

en het is toch echt een double (te zien via SQL front end met \d).

Als ik de DBMetaData ophaal (ik dacht slim te zijn door hiet het
DATA_TYPE op te halen) krijg ik een error:

SQLException: syntax error, unexpected IDENT in: "select "sqlname" as
"TYPE_NAME", cast(case "sqlname" when 'timetz' then 92 when 'table' then
2003 when 'blob' then 2004 when 'bigint' then -5 when 'time' then 92
when 'varchar' then 12 when 'clob' then 2005 when 'int' then 4 when
'timestamptz' then 93 when 'date' then 91 when 'sec_interval' then -5
when 'boolean' then 16 when 'decimal' then 3 when 'double' then 8 when
'char' then 1 when 'month_interval' then 4 when 'oid' then 1111 when
'smallint' then 5 when 'timestamp' then 93 when 'real' then 7 else 1111
end as smallint) as "DATA_TYPE", "digits" as "PRECISION", cast(case when
"systemname" = 'str' then cast('\' AS char) ELSE cast(NULL AS char) END)
AS "LITERAL_PREFIX", cast(CASE WHEN "systemname" = 'str"

Haakje of kwootje verkeerd?

Al met al betekent het dat ik dan geen PreparedStatement kan uitvoeren,
wat het wel sneller zou maken.

Is dit bekend bij jullie?


Groeten 
Bart Scheers

More information about the developers-list mailing list