[Monetdb-developers] [Monetdb-pf-checkins] pathfinder/runtime pathfinder.mx,

Sjoerd Mullender sjoerd at acm.org
Wed Dec 13 13:14:35 CET 2006


On 2006-12-12 17:24, p.a.boncz at chello.nl wrote:
> Hoi Sjoerd,
> 
> In de log message ben ik denk ik vergeten om op te schrijven dat ik consecutive text node coalescing uit had gezegd; daarentegen heb ik je een uitgebreide email geschreven waarin ik dit verteld heb dat en waarom ik dat gedaan heb.

I had missed the remark, but I have found it now.

> De fix_consecutive_text code heeft een groot performance probleem. Het maakt in feite deletes onbruikbaar. Op de 1GB document test heb ik hem na enige minuten afgebroken. Omdat ik niet wist hoe die code sneller gemaakt kan worden heb ik het uitgezet. Hoewel technisch niet correct, is het voor weinig applicaties een ramp als er twee text nodes na elkaar komen. De pathfinder gegenereerde code breekt daar niet van, voor zover ik weet.
> 
> Maar ik begrijp dat jij het hier niet mee eens bent.. Het beste zou zijn om fix-consecutive text te beperken tot de range van nodes direct om het delete punt heen. Dan zou performance geen probleem hoeven te zijn. Wat ik zag was dat er een CTrefine over het hele document heen ging. 

When I implement a standard, I usually try to implement it correctly. ;-)

But you're right that the code is inefficient and should (and can) be
improved.  The function actually gets a list of locations that may be
affected.  This list is currently ignored since that made implementation
easier.

> 
> Peter
> 
>> van: Sjoerd Mullender <sjoerd at acm.org>
>> datum: 2006/12/12 Tue PM 04:11:49 CET
>> aan: monetdb-developers at lists.sourceforge.net
>> cc: monetdb-pf-checkins at lists.sourceforge.net
>> onderwerp: Re: [Monetdb-pf-checkins] pathfinder/runtime pathfinder.mx,
>>  1.269.2.14, 1.269.2.15 pf_support.mx, 1.172.2.11, 1.172.2.12
>>
>>
> 
> 
> -------------------------------------------------------------------------
> Take Surveys. Earn Cash. Influence the Future of IT
> Join SourceForge.net's Techsay panel and you'll get the chance to share your
> opinions on IT & business topics through brief surveys - and earn cash
> http://www.techsay.com/default.php?page=join.php&p=sourceforge&CID=DEVDEV
> _______________________________________________
> Monetdb-developers mailing list
> Monetdb-developers at lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/monetdb-developers


-- 
Sjoerd Mullender

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 370 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://www.monetdb.org/pipermail/developers-list/attachments/20061213/4a3eb156/attachment.sig>


More information about the developers-list mailing list