[Monetdb-developers] php

Arjan Scherpenisse A.C.Scherpenisse at cwi.nl
Wed Sep 8 12:42:33 CEST 2004


Sjoerd suggereerde om een nieuw make target te maken: make install-php 
die de .so wel kopieert naar de extensiondir die php-config aangeeft. 
Deze make target moet dan dus als root worden gedraaid.

Ik denk dat we wel kunnen aannemen dat de mensen die de MonetDB+PHP 
combinatie gaan uitproberen hun eigen webserver beheren en dus in de 
extension dir kunnen schrijven (evt. als root).

Arjen P. de Vries wrote:
> Yep, Niels en ik concluderen dat het een ontwerpfout is in de nieuwe PHP.
> 
> Je moet voor jouw setup de php library van monet copieren in een directory met
> alle andere php extensie modules.
> 
> Je kunt wel je eigen webserver lokaal configureren en dan php naar een lokale
> php.ini wijzen, dus wellicht voldoende om te documenteren dat je:
> 
> alle extensies uit
>   PHP_EXTENSION_DIR
> moet symlinken naar 
>   MONETDB_PREFIX/share/MonetDB/php
> en dan een lokale .ini maken met deze dir als extension_dir.
> 
> Groetjes,
> 
> Arjen
> 
> | De extension_dir .ini variabele kan maar 1 pad bevatten, helaas niet 
> | meerdere paden gescheiden door ':'s :(... En de waarde van extension_dir 
> | alleen op MONETDB_PREFIX/share/MonetDB/php zetten lijkt me ook geen 
> | optie omdat dan andere PHP applicaties gaan breken...
> | 
> | Arjen P. de Vries wrote:
> | > hoi Arjan,
> | > 
> | > De variable extension_dir kan ook gezet worden in php.ini of httpd.conf
> | > (volgens http://aspn.activestate.com/ASPN/docs/PHP/function.ini-set.html)
> | > 
> | > misschien dat het dan geen probleem is, als het monet-path wordt toegevoegd
> |  
> | > aan php.ini (even ervanuitgaand dat dat ook per-user kan)?
> | > 
> | > Groetjes,
> | > 
> | > Arjen
> | > 
> | > | De monetdb.so file moet echt in PHP_EXTENSION_DIR staan, anders kan de 
> | > | module niet worden gebruikt binnen PHP. Hoe zullen we dit fixen? Goed 
> | > | documenteren, of mischien een phpinstall.sh scriptje toevoegen wat het 
> | > | voor je regelt (wat als root moet worden uitgevoerd)?
> | > | -- 
> | > | Arjan Scherpenisse
> | > | 
> | > | Centrum voor Wiskunde en Informatica,
> | > | Amsterdam, the Netherlands
> | > | 
> | > | 
> | > | -------------------------------------------------------
> | > | This SF.Net email is sponsored by BEA Weblogic Workshop
> | > | FREE Java Enterprise J2EE developer tools!
> | > | Get your free copy of BEA WebLogic Workshop 8.1 today.
> | > | http://ads.osdn.com/?ad_id=5047&alloc_id=10808&op=click
> | > | _______________________________________________
> | > | Monetdb-developers mailing list
> | > | Monetdb-developers at lists.sourceforge.net
> | > | https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/monetdb-developers
> | > | 
> | 
> | 
> | -- 
> | Arjan Scherpenisse
> | 
> | Centrum voor Wiskunde en Informatica,
> | Amsterdam, the Netherlands
> 


-- 
Arjan Scherpenisse

Centrum voor Wiskunde en Informatica,
Amsterdam, the Netherlands
More information about the developers-list mailing list